SOC
سخت افزار گوشیهای هوشمند- SoC و اجزای آن (Modem)

🔹مودمهایی که در SoC قرار دارند وظیفه ارتباطات بی سیم را برای گوشیهای هوشمند برعهده دارند.
🔸 بعنوان نمونه برای استفاده از شبکه همراه مودمهایی با قابلیت LTE بر روی SoC ها قرار دارند.
🔹 برای بلوتوث و سایر موارد ارتباطی نیز بخشهای دیگری در SoC قرار می گیرد.