مشکل دستگاه: تبلت 710-LENOVO TAB3 بالا نمی آید، روی لوگو مانده و ری استارت می شود.