مشکل دستگاه: پس از قراردادن سیم کارت داخل تبلت LENOVO S8 وایرلس شناسایی نمی شود.