71

در ویدئوی کوتاه زیر، آنچه از تکنولوژی در 12 ماه آینده انتظار داریم را به صورت خلاصه بررسی میکنیم.


منبع: www.cnet.com