hacking
چگونه از ورود هکرها به سیستم لپ تاپ خود جلوگیری کنیم؟⛔️

هکرهای حرفه‌ای همیشه راهی برای نفوذ به سیستم شما پیدا خواهند کرد و این کار بجز با روشن بود و وصل شدن شما به اینترنت امکان‌پذیر نیست.

پس همیشه پس از پایان کارتان با دنیای اینترنت، مودمتان را خاموش کنید؛ ⛔️زیرا در غیر این صورت، هکرها می توانند حتی زمانی که کامپیوتر خاموش است به کمک شبکه اینترنت وارد کامپیوتر شما شده و در ساعات معین بدون اینکه شما بدانید به کمک برنامه های مختلف کنترل سیستمتان را در دست بگیرند.