iphone7
از آنجاییکه دکمه هوم در این سری از آیفون از حالت فیزیکی خارج شده و به تاچ خازنی تبدیل شده برای مواقع ضروری که نیاز به فورس ریستارت است می توان با نگه داشتن همزمان دکمه پاور با دکمه تنظیم صدا، گوشی را فورس ریستارت کرد .