apkupdater

آخرین نسخه اپلیکیشن APKUpdater شما را قادر میسازد بدون داشتن سرویس و اکانت Google Play نرم افزارهای خود را بروزرسانی یا نرم افزار جدید نصب کنید. همچنین اپلیکیشن های موجود در Google Play که محدودیتی برای آن ها وجود دارد نیز میتوانید نصب یا بروزرسانی کنید.

این نرم افزار یک بروزرسان عالی برای اپلیکیشن های نصب شده روی گوشی است که تمام گزینه های Google Play  را دارا میباشد و از سرعت بالاتری هم برخوردار است.