ProgramIC

? سکوت روی پروگرامر که معمولا به رنگ سیاه یا سبز می باشد زیف نام دارد که در مدل 2000+ دارای چهل پایه و در مدل 5000 دارای چهل و هشت پایه است
? وقتی اهرم فلزی زیف سمت شما قرار دارد پایه یک سکوت زیف در قسمت چپ و بالای آن قرار میگیرد.
? عموما پایه یک قطعات که با یک نقطه مشخص میشوند باید در این نقطه قرار گیرند.
? تبدیل هایی که پایه های کمتر از زیف دارند مانند قطعات تصویر فوق در بالای زیف نصب میشوند چند استثناء انگشت شمار برای این قانون وجود دارد که در مورد این آی سی های خاص با انتخاب آنها از لیست توسط پروگرامر پیغامی نمایش داده میشود و محل صحیح آن ها نمایش داده میشود.

♦️ نکته :
? سکوت زیف قطعه مکانیست و دارای عمر محدود برای چند هزار بار کارکرد صحیح می باشد، گرد و خاک و رطوبت زیاد به روی تبدیل در حالی که روی زیف قرار دارد باعث خرابی آن میشود.
? علامت ظاهری خرابی زیف کج وناصاف بودن صفحات درون آن بوده و در هنگام کار نیز گاهی اوقات قطعات شناسایی نمیشود و با جا زدن مجدد درست میشوند.
? گاهی نیز ممکن است لازم باشد با اسپری خشک در حالی که پروگرامر را وارونه نگهداشته اید تا به درون آن نفوذ نکند سوکت را شستشو دهید .