USB


? یواس‌بی یکی از درگاه‌های پر کاربرد و محبوب رایانه است.
? این درگاه ارتباطی شامل ولتاژ مثبت و منفی و دو خط ارتباطی است.
? گاهی فلش مموری توسط دستگاه خوانده نمیشود این مشکل ممکن است به دلیل عدم تماس فلش و درگاه یواس‌بی باشد که با کمی جابه جایی رفع میشود اما در صورتی که به صورت مشهود دچار آسیب دیدگی بود باید به صورت کامل تعویض شود.

? مشکل دیگر نشناختن کامل یو اس بی یا دلیل عدم شناخت ظرفیت آن می‌باشد
که در این موارد به ترتیب زیر عمل میکنیم:

1-  با نگشت شست و انگشت اشاره طوری که چیپ های حافظه و کنترلر لمس گردد، فلش را به درگاه یو اس بی وصل کنید اگر چیپ در این حالت به شدت داغ شود آن چیپ معیوب می‌باشد و باید با چیپ کاملا مشابه عوض شود.

2- اگر در مرحله اول هیچکدام از چیپ ها داغ نشد اولین چیپ حافظه را بردارید و دوباره فلش را به رایانه متصل کنید.
? اگر در این مرحله فلش شناخته نشد پس حافظه برداشته شده دچار مشکل بوده در غیر این صورت اگرچیپ حافظه دیگری بر روی فلش بود آن را نیز برداشته و دوباره فلش را به رایانه متصل کنید.
? چنانچه فلش شناخته شد مشکل از آخرین چیپ حافظه بوده است و در غیر این صورت چیپ کنترلر دچار مشکل است.

3- حالت دیگری هم وجود دارد که پیغام windows unable to format نمایش داده میشود یکی از راه هایی که میتوانید فلش را در این حالت فرمت کنید استفاده از نرم افزار اکتیوبوت است.
? آخرین ایرادی که ممکن است به آن برخورد بکنیم خطای write protected است.
? این خطا با نرم افزار هایی که خود شرکت سازنده ارائه میدهد قابل حل است.
? به عنوان مثال فلش های ترنسند به صورت آنلاین به اینترت وصل شده و فلش را از حالت write protect خارج میکند.