22

گوگل آمار مربوط به توزیع نسخه های اندروید در پایان ماه آگوست را اعلام کرد. طبق این آمار میزان استفاده از نسخه های قدیمی نسبت به نسخه های جدید رو به کاهش است. در مقایسه با گزارش ماه گذشته، میزان استفاده از اندروید Oreo 8 و 8.1 بیش از 2 درصد افزایش داشته که با فروش دستگاه های جدید مجهز به این نسخه ارتباط مستقیم دارد. همچنین اندروید نوقا 7 و 7.1 با مجموع 30.8 درصد بیشترین سهم توزیع را در اختیار دارد.

از تفاوت های دیگر این گزارش با گزارش ماه جولای میتوان به کاهش 0.8درصدی مارشمالو و 1.2 درصدی لالیپاپ اشاره کرد، اما آمار توزیع نسخه های دیگر در این دو ماه تغییر خاصی نداشته است.

شاید تعجب کنید که چرا در این گزارش خبری از اندروید Pie 9.0 نیست، نگرا ن نباشید گوگل در این آمار نسخه های اندروید که سهم توزیع آنها کمتر از 0.1 درصد است را نشان نداده است.

22 1

منبع خبر: www.gsmarena.com

ترجمه: فائزه کیارش پور