این یک آزمایش علمی نیست، بلکه شبیه سازی است از آنچه ممکن است برای گوشی آیفون ایکس آر شما نیز اتفاق بیفتد. این‌که گوشی از دست یا جیبتان بیفتد و یا بدتر از آن، هنگامی که مشغول عکاسی هستید.

در این فیلم، میزان تحمل گلس و بدنه پشت آیفون ایکس آر بررسی شده است.منبع: www.cnet.com