69

از آنجایی که کمپانی اپل دیگر به تعداد فروش خود اشاره نمی کند، بسیار سخت است که میزان دقیق فروش آیفون را محاسبه کرد، علی الخصوص با وجود گزارشات بسیاری که اخیرا در مورد رکود فروش آیفون منتشر شد.

بر اساس گزارش منتشر شده از CIRP، آیفون ایکس آر در ماه اول ورودش به بازار حدود 32 درصد فروش این کمپانی را به خود تعلق داد. این در حالی است که آیفون ایکس اس و ایکس اس مکس در همان زمان، مجموعا 35 درصد سهم بازار اپل را داشتند.

در این گزارش آمده است که 82 درصد مصرف کنندگان، دستگاه های قدیمی آیفون خود را ارتقا دادند در حالیکه 16 درصد از کاربران اندروید به iOS روی آوردند. بد نیست بدانید این عدد در سال 2017 کمی متفاوت بود، یعنی 86 درصد ارتقای آیفون های قدیمی و 11درصد کاربران اندرویدی که به سمت iOS حرکت کردند.

بر اساس این درصدها میتوان به این نتیجه رسید که در سال 2017، آیفون های جدید 69 درصد سهم بازار اپل و در سال 2018، آیفون های جدید با کمی کاهش 65 درصد سهم بازار اپل را به خود اختصاص دادند.

منبع: www.gsmarena.com

ترجمه: فائزه کیارش پور