84

چند راهکار ساده برای مراقبت از تلفن همراهمان در سرمای زمستان:

  • گوشی را در نزدیکترین فاصله به بدنتان قرار دهید.
  • هرگز گوشی را در ماشین رها نکنید.
  • از کاورهای مناسب برای گوشی خود استفاده کنید.
  • قبل از این که گوشی به دمای عادی برگردد آن را شارژ نکنیم.
  • و اما بهترین کار در هوای خیلی سرد، چیزی نیست جز خاموش کردن گوشی.

منبع:www.cnet.com

ترجمه: فائزه کیارش پور