120

داستان از کجا شروع شد؟

مارک زاکربرگ روز شنبه در پست اینستاگرامش با انتشار این عکس چنین نوشت:

از زمانی که ما صاحب فرزند شدیم، پریسیلا به سختی می توانست بخوابد. او نیمه های شب از خواب بیدار میشد و ساعت را از روی موبایلش چک میکرد تا بداند آیا زمان سر زدن به بچه ها رسیده یا نه؟ وپس از آن به دلیل استرس دیگر نمیتوانست بخوابد. بنابراین تصمیم گرفتم "جعبه خواب" را برای او بسازم. این جعبه چوبی روی میز کنار تخت قرار میگیرد و بین ساعت 6 تا 7 صبح نور ضعیفی را از خود منتشر میکند. این نور به حدی کم است که او را از خواب بیدار نکند، اما انقدر روشن هست که او بداند زمان آن رسیده که یکی از ما دو نفر بچه ها را چک کنیم. از آنجایی که این جعبه زمان را نشان نمیدهد، اگر او نیمه شب بیدار شود، چون ساعت را نمی بیند پس دلیلی برای نگرانی وجود ندارد و میتواند مجددا بخوابد.

اوضاع از آن چیزی که فکر میکردم بهتر پیش رفت و حالا او میتواند شب ها راحت تر بخوابد.

منبع: cnet.com

ترجمه : فائزه کیارش پور