تعریف گارانتی سریر


  • تعریف گارانتی سریر و نکات اصلی

    تعریف گارانتی: کمپانی متعهد است که قطعه مشتری را در صورت بروز مشکل در مدت تعیین شده بدون هزینه تعمییر یا تعویض نماید.بر همین اساس شرکت سریر سرویس که عهده دار اجرای ضمانت سخت افزار شرکت است .موارد تحت ضمانت و نقض ضمانت را به این گونه تعریف کرده است:تعریف گارانتی سریر:ضمانت نامه سریر بصورت قرارداد یا توافق بین شرکت سریرسرویس و مصرف‌کنندگان محصولات تحت ضمانت است.در این توافق سریر سرویس متعهد است تا در مدت تعیین شده برای کالای مشخص، چنانچه شامل موارد نقض گارانتی نشود، هر گونه خرابی را دراسرع وقت بصورت رایگان تعمیر و یا در صورت لزوم تعویض نماید.

    نکات:1. کالای تعویضی که تولید آن متوقف شده است به شرط دارا بودن شرایط پشتیبانی با کالای مشابه تعویض و اختلاف قیمت مربوطه محاسبه می‌گردد.2. این شرکت هیچ گونه تعهدی در قبال همخوانی کالا با دستگاه مشتری را ندارد.3. مسئولیت حمل و نقل کالای معیوب به مرکز گارانتی سریر بعهده مشتری است.4. خریدار موظف است، در هنگام خرید کالا از سالم بودن برچسب گارانتی اطمینان حاصل نماید.5.شرکت هیچ گونه تعهدی جهت تعمیر قطعاتی که زمان گارانتی آن‌ها به اتمام رسیده یا گارانتی آن‌ها باطل شده است را ندارد. اما در صورتی که این امکان وجود داشته باشد با دریافت هزینه تعمیر خواهد شد.6. چنانچه هنگام پذیرش قطعه موارد نقض گارانتی تشخیص داده نشود، مسئولین فنی قطعه مورد نظر می‌توانند طبق معیارهای ذکر شده پشتیبانی را باطل کنند.7. رسید شدن قطعات بدون گارانتی به منزله پذیرفتن هزینه مورد تعمیر از طرف مشتری است.8. کالای تحویل داده شده در صورت درخواست مشتری در حضور وی تست خواهد شد.9. دارنده رسید بعنوان صاحب کالا تلقی می شود و فقط در قبال رسید، کالا تحویل داده می شود.10. تعمیرات انجام شده بر روی قطعات بدون گارانتی تا یک ماه تحت ضمانت سریر است.11. شرکت هیچ گونه تعهدی نسبت به اطلاعات موجود در قطعات ارسالی ندارد.12. اعتبار رسید کالا 45 روز پس از تاریخ رسید قطعه است و در صورت عدم مراجعه تا 20 روز، روزانه مبلغ 3000 ريال هزينه انبارداری دريافت می‌گردد.

    کلیه هزینه‌های دستگاه‌های بدون گارانتی بر اساس نرخ مصوب سال 1392 اتحادیه (که در اینجا قابل مشاهده است) بعلاوه 6% مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می‌شود.