منشور حقوق مشتریان


 • منشور حقوق مشتریان

  منشور حقوق مشتریان شرکت سریر سرویس به منظور ایجاد اطمینان برای استفاده مشتریان محترم از خدمات گارانتی و کسب رضایت ایشان، تعهد دارد تا ایشان را نسبت به حقوق خود در استفاده از گارانتی آگاهی بخشد.  کلیه خدمات فنی و قطعاتی که خارج از شرایط گارانتی ارائه می‌شوند، تا 6 ماه پس از صدور فاکتور شامل ضمانت هستند.

  - هنگام اخذ دستگاه برای ارائه‌ی هر نوع خدمات، چه دستگاه گارانتی باشد یا خیر، صدور رسید پذیرش الزامی است. پس از انجام خدمات ، برای هر نوع خدمات، چه دستگاه گارانتی باشد یا خیر ارائه فاکتور با مهر شرکت الزامی است .

  - در صورت هزینه دار بودن تعمیرات ، شرکت موظف است پیش از شروع عملیات تعمیر، حدود هزینه را به مراجعه‌کننده اعلام نمایند. در صورتیکه حین تعمیرات، عیب جدیدی مشاهده شود که در هزینه ها تاثیر داشته باشد، مراتب حداکثر طی 3 روز کاری، باید به مشتری اعلام شود.

  -اگر حین تعمیرات، عیب یا نقص جدیدی مشاهده شود که در میزان  هزینه‌ها تغییر ایجاد کند، مراتب باید تا 3 روز کاری به مراجعه‌کننده اعلام گردد.

  - شرکت وظیفه دارد تا طی حداکثر 3 روز کاری مبادرت به تعیین تکلیف و پاسخ‌دهی اولیه نماید.

  - چنانچه تأمین قطعات مورد نیاز بیش از 10 روز به طول بیانجامد، در صورت درخواست مشتری، شرکت باید یک دستگاه به صورت امانی به ایشان ارائه کند.

  - اگر در دوره‌ی 18 ماهه‌ی گارانتی، در دستگاهی ایرادی مشاهده شود که کارشناسان فنی تضمین کنند قابل تعمیر نیست، در صورتی که دستگاه شامل موارد ابطال گارانتی نباشد، شرکت موظف است که دستگاه پذیرش‌شده را با دستگاهی از همان مدل تعویض کند. در صورتی که مدل دستگاه پذیرش‌شده موجود نباشد، مشتری می‌تواند با پرداخت مابه‌التفاوت دستگاهی با مدل بالاتر دریافت  نماید.

  - اگر طی دوره‌ی 18 ماهه‌ی گارانتی، نقص دستگاهی دو مرتبه تعمیر گردد و باز هم در مراجعه‌ی سوم آن نقص برطرف نشده باشد، شرکت متعهد است که دستگاه را با همان مدل تعویض نماید. چنانچه دستگاه با همان مدل موجود نباشد، مشتری می‌تواند با پرداخت مبلغ مابه‌التفاوت دستگاهی با مدل بالاتر دریافت کند و یا درخواست نماید که پس از کارشناسی قیمت و دریافت فاکتور رسمی، وجه پرداخت شده‌، عودت گردد.

  - پس از گذشت 20 روز، به ازای هر هفته تأخیر در عودت دستگاه، یک ماه به دوره‌ی گارانتی افزوده می‌شود.

  - چنانچه هرکدام از دستگاه‌های گارانتی ایراد اپیدمیک داشته باشد شرکت موظف به دادن فراخوان جهت رفع مشکل است .

  - در صورت تعلیق فعالیت شرکت، این مدت به دوره‌ی گارانتی دستگاه‌های پذیرش شده افزوده می‌شود.

  - در صورتی که حین عملیات تعمیر، خسارتی به دستگاه وارد شود، شرکت موظف است رضایت مراجعه‌کننده را جلب و خسارت او را جبران نماید.

  - شرایط گارانتی هر دستگاه، پس از پذیرش، باید توسط کارشناسان فنی شرکت بررسی شده و تأیید گردد. پذیرش دستگاه به منزله‌ی تأیید گارانتی آن نیست.

  - چنانچه از تاریخ فعالسازی دستگاه پذیرش‌شده بیش از 7 روز نگذشته باشد، مراجعه‌کننده می‌تواند به دفاتر سریر سرویس مراجعه کرده و از پذیرشگر درخواست کند تا برایش درخواست تعویض ثبت شود، در صورت تأیید کارشناسان فنی، تعویض دستگاه صورت می‌پذیرد.

  - چنانچه تعمیر دستگاه پذیرش‌شده‌ی تحت گارانتی‌، به واسطه‌ی عدم امکان تأمین قطعات، بیش از 30 روز به طول بیانجامد، شرکت موظف است تا برای تأمین دستگاه جایگزین برای مراجعه‌کننده اقدامات لازم را  صورت دهد.

  - بهتر است مراجعه‌کننده پیش از تحویل دستگاه خود به شرکت، یک نسخه‌ی پشتیبان از اطلاعات آن تهیه کند، زیرا اطلاعات گوشی ممکن است هنگام تعمیر و رفع نقص، بر حسب نیاز پاک شود. مسئولیت حفظ این اطلاعات برعهده‌ی مراجعه‌کننده بوده و سریر سرویس مسئولیتی در برابر آن ندارد.

  "- کلیه هزینه‌های ارسال مرسولات دستگاه‌های پذیرش شده، برعهده‌ی شرکت سریر سرویس می‌باشد. ارسال و دریافت در شهرهایی که سریر سرویس نمایندگی دارد برعهده شرکت میباشد و مشتری هزینه ای پرداخت نخواهد کرد .