game

?به تازگی کامپیوتر مکعبی شکلی طراحی شده است که توجه بسیاری از کاربران را به خود جلب کرده و این بدلیل ظاهر نا متعارف و سخت افزارهای پیشرفته اش میباشد. این کامپیوتر مکعبی Borg Cube نام دارد و یک کامپیوتر قانوناً ثبت شده استار ترک (Star Trek) است.
?این کامپیوتر نه تنها ظاهر ویژه و متمایزی دارد بلکه از لحاظ قطعات داخلی نیز بسیار قدرتمند است و با این وجود دارای ابعاد و اندازه بسیار کوچکی است.