19

طبق یافته های جدید فیسبوک تعداد کاربران فعال این شبکه اجتماعی کاهش یافته است. این کمپانی برای رفع این مشکل مشغول کار کردن بر روی ویژگی جدیدی با عنوان "نقاط مشترک" است. این ویژگی که اکنون فقط به صورت تست برای کاربران آمریکایی فعال شده است، با هدف افزایش فعالیت کاربران و شکل گرفتن ارتباطات دوستی طراحی شده است.

به وسیله این ویژگی، یک خط متن بالای کامنت افراد روی پست های عمومی اضافه میشود که اشتراکات آن ها با شما را نمایش می دهد، اشتراکاتی مانند محل زندگی، محل تحصیل یا عضویت در گروه های خاص.

از آنجایی که مردم، غریبه ها را فقط به دلیل این که در یک شهر زندگی میکنند به لیست دوستان خود اضافه نمی کنند، اگر این الگوریتم نقاط اشتراک درستی را انتخاب کند و فیسبوک این ویژگی را برای بیش از دو میلیارد کاربر خود فعال کند، قطعا تاثیر مهمی روی این شبکه اجتماعی خواهد داشت.

از آن جایی که این کمپانی ادعا می کند این ویژگی فقط از اطلاعاتی استفاده میکند که شما آنها را در دسترس عموم قرار داده اید، پس دیگر نیازی تیست نگران باشیدید تا اطلاعات شما با غریبه ها به اشتراک گذاشته شود.

منبع خبر: www.phonearena.com

ترجمه: فائزه کیارش پور