93

همانگونه که میدانید کمپانی ها در حال رقابت برای ارائه دستگاه های تاشو هستند، حتی کمپانی تولیدکننده تلویزیون TCL نیز وارد بازی شده است.
این کمپانی چینی که به تولید تلویزیون های اقتصادی و تلفن های همراه با برند بلک بری و آلکاتل معروف است در حال حاضر مشغول کار بر روی 5 دستگاهی میباشد که از صفحه نمایش تاشو بهره خواهند برد. این پنج دستگاه شامل دو تبلت و سه تلفن هوشمند است که یکی از آنها میتواند پس از خم شدن به یک ساعت هوشمند تبدیل شود.
این تلفن هوشمند به صورت باریک و بلند طراحی شده که هنگام خم شدن به راحتی دور دست قرار گیرد.

منبع:  www.cnet.com
ترجمه: فائزه کیارش پور