احتراما به اطلاع مشتریان گرامی میرساند، طبق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا و دستور استانداری تهران و همچنین با توجه به خطر شیوع و لزوم پیشگیری

      از آن، شرکت سریر سرویس تا روز شنبه 23 فروردین ماه تعطیل میباشد.